Merkatuan aurki daitezkeen marka onenen eraikuntza-produktuen material-sorta handi bat jartzen dizugu eskura.

Zementua, igeltsua, perlita, eskaiola

Cemento, yeso, perlita, escayola

Aurrekontua eskatu

Morteroak eta hormigoia

Morteros, hormigón

Aurrekontua eskatu

Adreiluak

Ladrillos
Cerabrick, Cerámicas La Estanca, Hijos de Juan Cruz Hernández S.A., HDR, Ceranor.

Aurrekontua eskatu

Zementu-kolak eta mortero bereziak

Cementos cola y morteros especiales

Aurrekontua eskatu

Tutua eta metalezko teilatu-hodia

Tubo y canalón metálico

Aurrekontua eskatu

Balaustreak eta aurrefabrikatuak

Balaustres y prefabricados

Aurrekontua eskatu

Sukaldeak, berogailuak, tximini cassette-ak

Cocinas, estufas, cassettes chimenea

Aurrekontua eskatu

Leihoak eta teilatu argi-zuloak

Ventanas y luceros cubierta

Aurrekontua eskatu

ESKAINTZA

Prezio bereziak. %50erarte aurreztu

Romana modeloko Redlan fundizio argi-zuloa teilarako

75€

Arcadia modeloko Redlan fundizio argi-zuloa teilarako

75€

Lacunzaren Iratxe modeloko Tximini eta sute kaseta

1.999,00€

Depósitos y pozos sépticos